Oikeudellinen neuvonta paperittomille

puhelin: +358 45-237 7104, sp: paperittomat(at)pakolaisneuvonta.fi.

Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Oikeudellinen neuvonta paperittomille

Tiedote: Paperittomat ottavat yhä useammin yhteyttä oikeudelliseen neuvontapalveluun

Pakolaisneuvonta ry on vuodesta 2012 antanut oikeudellista neuvontaa paperittomille ja muuten epävarmassa oleskeluoikeudellisessa tilanteessa oleville. Kysyntää paperittomille suunnatulle oikeudelliselle neuvonnalle on paljon. Nyt Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hanke on palkannut toisen lakimiehen. Ihmisten tilanteet ovat usein monimutkaisia ja niiden selvittely vie aikaa. Tähän asti hankkeessa on työskennellyt yksi lakimies.

”Pystymme tavoittamaan paperittomia vielä kattavammin, kun saamme toisen lakimiehen. Useimmat kysymykset liittyvät oleskelulupiin ja palveluihin pääsyyn”, toteaa aiemmin hankkeen ainoana lakimiehenä työskennellyt varatuomari Heli Aali. ”Teemme hankkeessa uraauurtavaa oikeudellista selvitystyötä esimerkiksi siitä, miten kansalliset lait soveltuvat paperittomiin. Kysymys on usein siitä, mitä kaikille kuuluvat perustavanlaatuiset ihmisoikeudet lopulta merkitsevät yksilölle, oleskelustatukseen katsomatta”, Heli Aali kertoo.

”On hienoa, että olemme saaneet rakennettua luottamusta asiakasryhmään. Se ei ole meille itsestäänselvyys, vaan työtä kehitetään koko ajan. Tämän vuoden elokuuhun mennessä asiakasyhteydenottoja on tullut lähes kolmesataa. Viime vuonna yhteydenottoja tuli kokonaisuudessaan 313”, kertoo vuodesta 2012 hankkeessa työskennellyt koordinaattori Meri Korniloff.  ”Vaikka paperittomuus ilmiönä tunnetaan entistä paremmin Suomessa, ihmisoikeuslähtöiselle ja asialliselle tiedolle paperittomuudesta on edelleen tarvetta”, kuvaa Korniloff myös hankkeen tekemää tiedotustyötä.

Lisääntyneen liikkumisen lisäksi myös maahanmuuttolainsäädännön ja käytännön tiukennuksilla on vaikutusta neuvontaa tarvitsevien määrään. ”Kun laillisia mahdollisuuksia oleskelulle kavennetaan, voi paperittomuus olla paras vaihtoehto monesta huonosta”, Korniloff tarkentaa. Viimeaikaiset tiukennukset ovat jo alkaneet näkyä neuvontatyön arjessa. Yhä useammat suomalaiset haluavat myös auttaa ja usein juuri suomalainen tukihenkilö ottaa yhteyttä hankkeen neuvontaan.

Neuvontaa annetaan sähköpostitse, puhelimitse ja päivystämällä esimerkiksi vapaaehtoisten lääkärien ja hoitajien ylläpitämällä Global Clinicillä.

”Työ on sekä kiinnostavaa että haastavaa ja asiakkaat tulevat erilaisista taustoista”, kommentoi toisena lakimiehenä hankkeessa aloittanut Jasmiina Jokinen. ”Tavoitteena on monimutkaisten oleskelulupasäädösten selventäminen ymmärrettävällä tavalla niiden kohteena oleville ihmisille” Jokinen tiivistää hankkeen neuvontatyötä.

Mediayhteydenotot: koordinaattori Meri Korniloff 045-843 7979 ja lakimies Heli Aali 045-237 7104

www.paperittomat.fi
@Paperittomat

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Tiedote: Paperittomat ottavat yhä useammin yhteyttä oikeudelliseen neuvontapalveluun

Pakolaisneuvonnan Paperittomat-hanke hakee lakimiestä Helsinkiin määräaikaiseen työsuhteeseen

Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hanke hakee toista lakimiestä Helsingin toimipisteeseen määräaikaiseen työsuhteeseen 7 kuukaudeksi

Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Pakolaisneuvonnan Paperittomat-hanke hakee lakimiestä Helsinkiin määräaikaiseen työsuhteeseen

AOA: Toimeentulotuki ei ole laissa sidottu oleskeluoikeuteen

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin 18.2.2016 antamassaan ratkaisussa korostaa, että oikeutta toimeentulotukeen ei toimeentulotukilain säädöksissä ole sidottu siihen, onko hakijalla pysyvää oleskelulupa tai EU/ETA-kansalaisten kohdalla pysyvää oleskeluoikeutta. Toimeentulotukea ei voi kieltäytyä myöntämästä siis vain siksi, että hakijalta puuttuu pysyvä oleskelulupa. Ratkaisun mukaan: ”Toimeentulotuen saamisen edellytykset on selvitettävä yksilöllisesti jokaisen hakijan kohdalla.” Myös hallinto-oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että pelkästään oleskeluluvan puuttuminen ei ole osoitus siitä, että henkilön oleskelu kunnassa olisi hyvin lyhytaikaista tai satunnaista. Toimeentulotukilain sanamuodon mukaan olennaista on vakinainen oleskelu kunnan alueella. Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa AOA: Toimeentulotuki ei ole laissa sidottu oleskeluoikeuteen

Järjestöjen kannanotto hätämajoituksesta

Kaksitoista järjestöä vaatii yhteisessä kannanotossaan, että hätämajoitus tulee taata jokaiselle sitä tarvitsevalle, Suomessa oleskelevalle henkilölle. Hätämajoituksessa on kyse ihmisarvoisen elämän edellytysten vähimmäistasosta. Se tulee järjestää ilman ehtoja ja riippumatta henkilön oikeudellisesta asemasta.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan täältä.

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Järjestöjen kannanotto hätämajoituksesta

Kantelu EOA:lle hätämajoituksesta

kantelu

Pyydämme Eduskunnan oikeusasiamiestä selvittämään, voiko hätämajoituksen ovet sulkea joiltakin ihmisryhmiltä. Tammikuussa -25C pakkasella näin tehtiin Helsingissä.

Lue loppuun

Tallennettu kategorioihin Yleinen | Kommentit pois päältä artikkelissa Kantelu EOA:lle hätämajoituksesta