Tiedote: Pakolaisjärjestöt ja Väestöliitto vaativat: Eduskunnan turvattava paperittomien terveyspalvelut Suomessa

9.3.2015 Pakolaisjärjestöt ja Väestöliitto vaativat: Eduskunnan turvattava paperittomien terveyspalvelut Suomessa (Vapaa julkaistavaksi 9.3.2015)

Pakolaisjärjestöt ja Väestöliitto ovat tyytyväisiä siihen, että eduskunnassa käsitellään lakiesitystä, joka laajentaisi paperittomien oikeutta terveyspalveluihin. Oikeus terveyspalveluihin on perus- ja ihmisoikeus, joka kuuluu jokaiselle taustaan ja oleskeluoikeuteen katsomatta. Suomi on sitoutunut turvaamaan tämän oikeuden kaikille omien rajojensa sisäpuolella oleskeleville muun muassa YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa sopimuksessa (TSS-sopimus), lapsen oikeuksien yleissopimuksessa sekä Suomen perustuslaissa. TSS-sopimuksen toimeenpanoa valvova komitea antoi vuoden 2014 lopulla Suomelle suosituksen turvata paperittomien pääsyn välttämättömiin terveyspalveluihin .

Tällä hetkellä paperittomilla on Suomessa oikeus vain kiireelliseen hoitoon. Tämä koskee myös erityisen haavoittuvia ryhmiä, kuten paperittomia lapsia ja raskaana olevia naisia. Eduskunnan käsittelyssä on nyt lakiesitys, joka laajentaisi ilman oleskelulupaa Suomessa olevien oikeutta terveyspalveluihin. Esityksen toteutuessa paperittomilla olisi oikeus välttämättömiin terveyspalveluihin, kuten raskaudenseurantaan. Lapsilla olisi oikeus laajoihin terveyspalveluihin.

Paperittomat ovat haavoittuvassa asemassa yhteiskunnassa ja kynnys hakea apua on usein korkealla. Paperittomuuden taustalla on monesti pelko palata kotimaahan sekä halu olla samassa maassa kuin läheiset ja rakentaa elämäänsä Suomessa. – Suomessa oleskelee myös raskaana olevia paperittomia sekä paperittomia lapsia. Heidän pääsynsä terveyspalveluihin tulee turvata ensi tilassa, painottaa Meri Korniloff Pakolaisneuvonta ry:n Paperittomat-hankkeesta. – On myös varmistettava se, ettei hoidon tosiasiallisten kustannusten periminen jatkossa estä hoitoon hakeutumista, hän lisää.

Suomen Pakolaisapu, Pakolaisneuvonta ry ja Väestöliitto vaativat, että Suomi vielä tällä hallituskaudella laajentaa paperittomien oikeuksia terveyspalveluihin vastaamaan nykyistä paremmin kansainvälisiä velvoitteita. – Tämänhetkinen lainsäädäntö on inhimillisesti katsoen täysin kestämätön sekä Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden minimivaatimusten vastainen, toteaa Heikki Kerkkänen Väestöliitosta. Nyt esitetyt lakimuutokset olisivat askel oikeaan suuntaan perustavanlaatuisten oikeuksien turvaamisessa. Jatkossa tulee turvata se, että kaikkien haavoittuvassa asemassa olevien ulkomaalaisten oikeus terveyteen toteutuu sekä lain tasolla että käytännöissä. Terveyspalveluja tulee antaa terveydentilan, ei oleskelustatuksen mukaan.

Lisätietoja: Marjaana Laine puh. 045-6512 663 tai Meri Korniloff puh. 045-843 7979
etunimi.sukunimi@pakolaisneuvonta.fi

Linkki TSS-komitean Suomelle antamiin suosituksiin tässä

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.