FRA:n tutkimus: Paperittomien säännöllinen pääsy terveydenhuoltopalveluihin on hoitoonpääsyn rajaamista kustannustehokkaampaa

Euroopan unionin perusoikeusviraston FRA:n julkaiseman raportin mukaan EU:n jäsenvaltiot käyttäisivät vähemmän rahaa paperittomien henkilöiden terveydenhuoltoon, mikäli heille tarjottaisiin kiireellisen hoidon lisäksi myös kiireetöntä hoitoa ja säännöllinen pääsy terveyspalveluihin.

Pääsy myös kiireettömään terveydenhuoltoon takaisi jokaiselle paremmat mahdollisuudet  nauttia korkeimmasta saavutettavissa olevasta ruumiin- ja mielenterveydestä YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (TSS-sopimus) edellyttämällä tavalla. Suomi on ratifioinut sopimuksen, mutta tarjoaa vain kiireellistä hoitoa paperittomassa asemassa oleville henkilöille.

Tutkimuksessa on käytetty taloudellisia kustannuksia vertailevaa ja arvioivaa mallia, jota on sovellettu kolmeen EU:n jäsenvaltioon: Saksaan, Kreikkaan ja Ruotsiin. Kussakin valitussa maassa paperittomien terveydenhuoltoon liittyvät käytännöt poikkeavat toisistaan. Kaikissa maissa kiireettömän hoidon tarjoamisen arvioitiin tuottavan säästöjä verrattuna vain kiireellisen hoidon tarjoamiseen. Tutkimuksessa on tarkasteltu kustannuksia korkean verenpaineen ja raskauden aikaisen hoidon osalta.

Tiivistelmä tutkimuksesta täältä.

Koko tutkimus: Cost of exclusion from healthcare – The case of migrants in an irregular situation.

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.