Vapaaehtoisen paluun lakimuutos luo uuden paperittomien ryhmän

Suomessa tuli 1.7.2015  voimaan lakimuutos, joka koskee ns. vapaaehtoista paluuta.
Laki koskee ihmisiä, jotka ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa, mutta saaneet kielteisen päätöksen tai peruuttaneet hakemuksensa eikä heitä ole pystytty palauttamaan kotimaahan Suomen viranomaisten toimesta.

Ennen lakimuutosta Suomessa voitiin myöntää tilapäinen oleskelulupa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle henkilölle, jota ei pystytty viranomaistoimin palauttamaan kotimaahansa. Lakimuutoksen jälkeen pyritään siihen, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä ohjataan ns. vapaaehtoiseen paluuseen kotimaahansa, jos palautus ei Suomen viranomaisten toimesta onnistu. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö voi saada avustusta matka- ja muuttokustannuksiin tarpeen mukaan, jos hän palaa vapaaehtoisesti.

Jos kielteisen päätöksen saanutta henkilöä ei voida viranomaistoimin palauttaa ja tilapäistä oleskelulupaa harkitaan, otetaan tällöin huomioon myös vapaaehtoisen paluun mahdollisuus. Jos viranomaiset katsovat, että vapaaehtoinen paluu on mahdollinen, tilapäistä oleskelulupaa ei myönnetä. Viranomaiset katsovat yleensä, että jos yksikin henkilö on onnistunut palaamaan kyseiseen maahan, vapaaehtoinen paluu on tällöin mahdollinen.

Jos viranomaiset katsovat, että henkilö voi palata vapaaehtoisesti, mutta tämä kieltäytyy siitä, hänet voidaan poistaa vastaanottokeskuksesta eikä hän saa enää palveluja.  Vastaanottopalvelut lopetetaan viimeistään 30 vuorokauden päästä siitä, kun maasta poistamista koskeva päätös on tullut täytäntöönpanokelpoiseksi. Vastaanottokeskuksen johtaja voi päättää, että henkilö saa vastaanottopalveluja tätä pidempäänkin erityisestä henkilökohtaisesta syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi pitkälle edennyt raskaus tai terveydentila.

Käytännössä kielteisen päätöksen saaneelle henkilölle, jota ei voida viranomaisten toimin palauttaa kotimaahan, jää kaksi vaihtoehtoa: palata kotimaahan tai jäädä paperittomana Suomeen tai muualle Eurooppaan.

Kategoria(t): Yleinen. Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.