Palvelut Turku

Koulu

Jokaisella oppivelvollisuusikäisellä lapsella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Kouluun päästäkseen ei tarvitse odottaa Suomeen rekisteröitymistä tai oleskelulupa-asian ratkeamista. Kouluun haetaan ilmoittautumalla opetukseen oman kunnan opetustoimeen tai lähikouluun. Jos lapsi ei osaa suomea, hän aloittaa usein koulunkäynnin valmistavassa opetuksessa, jossa keskitytään ensimmäisen vuoden ajan suomen kielen opiskeluun.

Suomessa monet palveut ovat osa maksutonta perusopetusta. Koulun oppilaat kuuluvat esimerkiksi oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon piiriin. Jokainen oppilas saa päivän aikana myös ilmaisen aterian. Koulun henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Lisätietoa peruskoulusta 12 eri kielellä Infopankista.

Oleskelulupaa ja oikeuksia koskeva neuvonta

Paperittomat-hankkeen lakimies neuvoo oleskelulupaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.  Soittoaika ma klo 15-16, mutta soittaa voi myös muulloin.

Yhteystiedot: puh.+358 45-2377104, sp: paperittomat@pakolaisneuvonta.fi.

Ruoka-apu

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sivuilla lista edullista ruokailua tarjoavista tahoista

Opiskelijoille Food & Hope-illat.

Raision vapaaseurakunta

Operaatio ruokakassi ry

Terveys

Turun kaupunki on päättänyt taata paperittomille alle 18-vuotiaille ja raskaana oleville naisille oikeuden terveydenhoitoon vuodesta 2016 alkaen.

Global Clinic

Global Clinic on vapaaehtoisten lääkärien ylläpitämä terveyspiste, jossa tarjotaan ilmaista terveydenhuoltoa. Global Clinic on avoin kaikille, kansalaisuuteen ja maassaolostatukseen katsomatta. Apua saa veloituksetta, anonyymisti ja luottamuksella. Henkilökunta on sitoutunut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen.

Yhteystiedot: Turun Global Clinic puh. +358-46 625 14 12, e-mail: globalclinicturku@gmail.com

Vaatteet

Vaatejako Mikaelin seurakunnan Café Mikaelissa.pe klo 13.00
Kevät 2016: 11.3, 8.4, 22.4, 6.5, 20.5, 3.6 ja 17.6

Yhteystiedot: puh. 046 5244 573, Hyrköistentie 26, Hövelin palvelutalo, Turku