Palvelut Helsinki

ASUMINEN

Hermannin diakoniatalon tilapäinen hätämajoitus

Hämeentie 73 (Hermanni)
00550 Helsinki
Avoinna joka yö: klo 21.00-7.00
puh. 044 240 6455 tai 044 241 3449 yöaikana

TERVEYS

Global Clinic

Global Clinic on vapaaehtoisten lääkärien ylläpitämä terveyspiste, jossa tarjotaan ilmaista terveydenhuoltoa. Global Clinic on avoin kaikille, kansalaisuuteen ja maassaolostatukseen katsomatta. Apua saa veloituksetta, anonyymisti ja luottamuksella. Henkilökunta on sitoutunut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen.

Global Clinic Helsinki

globalclinic.finland@gmail.com

puh. 044 977 4547

RUOKA-APU

Helsingin seurakuntien diakonia

Helsingissä asunnottomien palveluista lisätietoa Hermannin diakoniatalosta, Hämeentie 73, toimiston puh. 09 2340 2571.

NEUVONTA JA KESKUSTELUAPU

Pakolaisneuvonta ry

Lakineuvontaa oleskeluluvista ja oikeudesta palveluihin tiistaisin klo 17–19 Global Clinicillä, puhelimessa maanantaisin klo 14–16, puh. 045 237 7104, s-posti: paperittomat@pakolaisneuvonta.fi. Maksutonta yleisneuvontaa ulkomaalaisoikeuteen liittyvissä kysymyksissä arkisin klo 10 – 12, puh. 09 2313 9325.

Rikosuhripäivystys

RIKUchat päivystää maanantaista perjantaihin klo 9-15 ja lisäksi maanantaina iltaisin klo 17-19. Auttava puhelin päivystää suomeksi ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21 sekä ruotsiksi keskiviikkoisin klo 13-17, puh. 116 006. Juristin puhelinneuvonta päivystää ma-to klo 17-19, puh. 0800 161 177.

Monika-Naiset liitto ry

Monika-Naiset liitto ry on sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, joka kehittää ja tarjoaa erityispalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja -lapsille, toimii asiantuntijana ja vaikuttajana etniseen yhdenvertaisuuteen ja väkivaltaan liittyvissä kysymyksissä sekä edistää kotoutumista tukemalla maahanmuuttajien kansalaistoimintaa.

Maksuton auttava puhelin ma-pe klo 9-16, puh. 0800 05058

Turvakoti Mona puhelin 24h, puh. 045 639 6274

SOS-Kriisikeskus

 SOS-kriisikeskus Helsingissä tarjoaa lyhytkestoista keskusteluapua kriisistä selviytymisen tueksi. Voit tulla vastaanotolle yksin, puolisosi kanssa tai perheenä. Tukea ja apua tarjotaan myös maahanmuuttajille suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai tarvittaessa tulkin välityksellä.

Kriisivastaanotto, puh. (09) 4135 0510, ajanvaraus ma-to klo 9-12 ja 13-15 sekä pe klo 9-12 (suljettu itsenäisyyspäivän aattona sekä joulun ja juhannuksen aatonaattoina)

Vapaa Liikkuvuus-verkosto

Pengerkatu 6:ssa neuvontaa joka keskiviikko klo 17–19, puh. 040 241 0662.

PÄIVÄKESKUSTOIMINTA

Päivätoimintakeskus Mosaiikki

Monikulttuurinen päiväkeskus ti-pe klo 12-16, osoite soittamalla puh. 040 6428270 / puh. 040 6486785.

Suojattomat-yhteisötoiminnan päiväkeskus

https://www.hdl.fi/tukea-ja-toimintaa/maahanmuuttajille/suojattomat/

Päiväkeskus Hirundo

https://www.hdl.fi/tukea-ja-toimintaa/maahanmuuttajille/liikkuva_vaesto/

YÖKESKUSTOIMINTA

Kalkkersin yökeskus

Vailla vakinaista asuntoa ry ylläpitää yökeskus Kalkkersia, joka toimii matalan kynnyksen kriisipisteenä kaikille asunnottomille. Kalkkersissa voit levähtää turvallisesti, saada ensiapua ja pientä purtavaa, keskustella tilanteestasi ja saada ohjausta sopiviin palveluihin hakeutumisessa. Kalkkers on avoinna puolet vuodesta talviaikaan.

Aukioloajat: ma-su 22-06 (talvikaudella)
Osoite: Vaasankatu 5 F, 00500 Helsinki
Puh. 050 443 1068
kalkkers@vvary.fi

KOULU

Jokaisella oppivelvollisuusikäisellä lapsella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Kouluun päästäkseen ei tarvitse odottaa Suomeen rekisteröitymistä tai oleskelulupa-asian ratkeamista. Kouluun haetaan ilmoittautumalla opetukseen oman kunnan opetustoimeen tai lähikouluun. Jos lapsi ei osaa suomea, hän aloittaa usein koulunkäynnin valmistavassa opetuksessa, jossa keskitytään ensimmäisen vuoden ajan suomen kielen opiskeluun.

Suomessa monet palveut ovat osa maksutonta perusopetusta. Koulun oppilaat kuuluvat esimerkiksi oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon piiriin. Jokainen oppilas saa päivän aikana myös ilmaisen aterian. Koulun henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Lisätietoa peruskoulusta 12 eri kielellä Infopankista.

TIETOA

Tietoa usealla eri kielellä elämästä ja palveluista Suomessa: www.infopankki.fi

Tietoa oleskeluluvista: www.migri.fi