Paperittomuudesta

Paperittoman määritelmä

Paperiton on henkilö, joka elää Suomessa vailla laillista oleskeluoikeutta. Paperittoman oleskelu ei ole virallisesti viranomaisten tiedossa tai sallimaa.

Suomessa on myös paperittomien kanssa rinnasteisessa asemassa olevia ihmisiä. Heillä on oikeus oleskella Suomessa, mutta ei oikeutta sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Pelkkä passin tai muun henkilöllisyystodistuksen puuttuminen ei tee ihmisestä paperitonta.

Turvapaikanhakijat eivät ole paperittomia, sillä heillä on lupa oleskella Suomessa turvapaikkahakemuksen käsittelyn ajan.

Paperittoman määritelmä vaihtelee

Paperittomuutta ole määritelty laissa tai asetuksessa, sillä paperittomia koskevaa erillistä lainsäädäntöä ei ole. Eri tahot määrittelevät paperittoman eri tavoin.

Paperittomat-hankkeen paperittoman määritelmä:

  • maassa ilman oleskelulupaa oleskelevat, muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä kotoisin olevat henkilöt, joilla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle
  • Suomeen muualta kuin EU- tai Eta-valtiosta tai Sveitsistä tulleet henkilöt, joiden oleskeluluvan tai viisumin edellytyksenä on ollut yksityinen sairausvakuutus, mutta vakuutusturva on päättynyt tai se ei ole kattava
  • EU-kansalaiset, joilla ei ole vakuutusturvaa sairauden tai sairaanhoidon varalle

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen paperittoman määritelmä.

Helsingin kaupungin paperittoman määritelmä.

Kelan hoitopaikanvalinta.fi sivuilla oleva paperittoman määritelmä.

Paperittomien asiaa Euroopan tasolla ajavan kattojärjestö PICUM:n paperittoman määritelmä.