Oikeudet

Perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

Kuva:Katja Tähjä

Ihmisoikeuksien perusta on jokaiselle ihmiselle kuuluva ihmisarvo. Perustavanlaatuiset ihmisoikeudet eivät liity yksilön asemaan yhteiskunnassa, vaan kuuluvat jokaiselle yhteiskunnalliseen asemaan tai oleskelulupaan katsomatta.

Kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin perustuen Suomessakin on nykyisin selvää, että perusoikeudet kuuluvat kaikille Suomessa oleskeleville ihmisille, eivät vain kansalaisille. Kansallisella tasolla perustuslakiin kirjatut perusoikeudet ja kansainvälisellä tasolla valtioiden solmimiin sopimuksiin kirjatut ihmisoikeudet koskevat pääosin samoja asioita, ja niiden arvoperusta on yhtenäinen: kaikille kuuluva ihmisarvo. Suomi on saattanut useimmat kansainväliset ihmisoikeussopimukset lailla voimaan, joten myös ne sitovat Suomessa kuin kansallinen lainsäädäntö.

Kaikille turvatut perus- ja ihmisoikeudet luovat oikeuksia myös paperittomille. Perustavanlaatuisin näistä oikeuksista on jokaisen ihmisen oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Paperittoman kannalta keskeisiä perusoikeuksia ovat yhdenvertaisuus, oikeus terveyteen ja oikeus maksuttomaan perusopetukseen.