Paperittomat muissa maissa

Paperittomien tilanne muissa Pohjoismaissa

Ruotsissa paperittomilla välttämättömät terveyspalvelut ja lapsilla oikeus perusopetukseen

Ruotsissa astui voimaan 1. heinäkuuta 2013 laki paperittomien terveydenhuollosta, joka  takaa paperittomille kiireellistä hoitoa laajemmat terveydenhuoltopalvelut. Laki turvaa lapsille samat oikeudet terveyspalveluihin kuin kuntalaisille ja raskaana oleville äitiysneuvolapalvelut, abortin ja ehkäisyneuvonnan. Täysi-ikäiset paperittomat ovat oikeutettuja subventoituun kiireelliseen ja välttämättömään terveydenhoitoon (vård som inte kan anstå), terveystarkastukseen sekä lääkekorvauksiin niiden lääkkeiden osalta, joita tämän lain perusteella määrätään.

Ruotsi julkaisi seurantaraportin Vård till papperslösa paperittomien terveydenhuollon toteutumisesta keväällä 2015. Raportista käy ilmi, että paperittomien terveydenhuollon kustannukset ovat jääneet kolmannekseen etukäteen arvioidusta summasta. Kustannusarviossa paperittomien määräksi Ruotsissa arvioitiin 10 000 – 35 000 henkilöä.

Ruotsissa paperittomilla lapsilla on ollut oikeus myös perusopetukseen heinäkuusta 2013, jolloin lakimuutos koskien paperittomien lasten koulunkäyntiä astui voimaan.

Ruotsissa paperittomien asiaa ovat aktiivisesti ajaneet muun muassa Rosengrenska Stiftelsen ja Rätt till vård-initiativet, joiden verkkosivuilta löytyy tietoa Ruotsin tilanteesta.

Norjassa paperittomia hoitaa vapaaehtoisten klinikka, lapsilla oikeus perusopetukseen 3kk asumisen jälkeen

Norjassa paperittomien terveydenhuolto on pääosin vapaaehtoisten lääkärien ja hoitajien vastuulla, lisätietoa vapaaehtoisten klinikasta, joka perustettiin 2009, löytyy täältä.

Paperittomilla lapsilla on oikeus koulunkäyntiin, kun he ovat asuneet maassa kolme kuukautta.

PICUM eli Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

PICUM eli Platform for Internatioal Cooperation on Undocumented Migrants on kansalaisjärjestö, joka ajaa paperittomien oikeuksien toteutumista Euroopassa. PICUM seuraa paperittomien asemaa Euroopan Unionissa sekä sen jäsenmaissa yleisesti sekä eri teemoihin kuten paperittomat lapset ja perheet, paperittomiin naisiin kohdistuva väkivalta ja paperittomien terveydenhuolto keskittyen.

Täältä löytyy PICUM:n ylläpitämiä yhteystietoja kansalaisjärjestöihin ei Euroopan maissa, jotka työskentelevät paperittomien parissa. Pakolaisneuvonta ry, ja sitä kautta Paperittomat-hanke, on PICUM:in jäsen.

FRA eli European Union Agency for Fundamental Rights

FRA eli Euroopan Unionin perusoikeusvirasto on riippumaton EU:n elin, joka antaa perusoikeuksia koskevaa asiantuntijaneuvontaa jäsenvaltioille, EU:n toimielimille ja muille yhteisön oikeuden täytäntöönpanosta vastaaville tahoille. FRA kerää ja analysoi tietoja perusoikeuksien noudattamisesta, kehittää menetelmiä ja standardeja tietojen vertailukelpoisuuden, objektiivisuuden ja luotettavuuden parantamiseksi ja toteuttaa ja tukee tieteellisiä tutkimuksia ja selvityksiä. Lisäksi sen tehtävänä on edistää kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää vuoropuhelua ja tiedottaa aktiivisesti omasta toiminnastaan.

FRA:n raportteja:

Cost of exclusion from healthcare – The case of migrants in an irregular situation (2015)

Criminalisation of migrants in an irregular situation and of persons engaging with them (2014)

Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union(2011)

Lisätietoa:

Biswas, D et al. ’Access to health care for undocumented migrants from a human rights perspective: A comparative study of Denmark, Sweden, and the Netherlands’, Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 37, No. 1, February 2012