Paperittomien oikeus terveyteen-opas

Paperittomien oikeus terveyteen -opas käsittelee paperittomuutta ja paperittomien oikeutta terveyteen. Opas on suunnattu ensisijaisesti terveydenhuoltoalan ammattilaisille, mutta se tarjoaa hyödyllistä tietoa myös muille paperittomia kohtaaville.

Oppaassa on neljä lukua. Ensimmäisessä luvussa perehdytään siihen, mitä paperittomuus tarkoittaa ja millä eri tavoilla paperittomuuteen on päädytty. Oppaan toinen luku käsittelee oikeutta terveyteen perustavanlaatuisena ihmisoikeutena, jonka toteutumiseen Suomi on sitoutunut. Kolmannessa luvussa on esitelty paperittomien asemaa ja oikeuksia Suomessa terveydenhuollon näkökulmasta. Neljäs luku käsittelee hoitohenkilökunnan salassapitovelvollisuutta ja lääkärin etiikkaa sekä tarjoaa hyödyllistä käytännön tietoa paperittomien kohtaamiseen. Oppaan voi ladata alta suomeksi ja ruotsiksi.

Paperittomien oikeus terveyteen

Papperslösas rätt till hälsa