Paperittomat-hanke 2012 – 2017

Kuvitus: Warda Ahmed

Kuvitus: Warda Ahmed

Pakolaisneuvonnalla oli vuosina 2012–2017 Paperittomat-hanke, jossa annettiin oikeudellista neuvontaa paperittomille ja heidän kanssaan rinnasteisessa asemassa oleville. Lisäksi hankkeessa tehtiin oikeudellista selvitystyötä sekä viestintä-, vaikuttamis- ja verkostotyötä. Paperittomat-hanke on projektimuotoisena päättynyt. Vuonna 2018 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee Pakolaisneuvonnan oikeudellista neuvontaa paperittomille.

Paperittomat-hankkeessa  neuvottiin paperittomia ja heitä kohtaavia ihmisiä oikeudellisissa kysymyksissä sekä tiedotettiin paperittomien oikeuksista. Hankkeessa kerättiin tietoa paperittomien tilanteesta Suomessa ja edistettiin paperittomien ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa. Hankkeen työntekijät myös kouluttivat paperittomuudesta ja paperittomien oikeudellisesta asemasta. Hanketta rahoitti Sosiaali- ja Terveysjärjestöjen Avustuskeskus (STEA)  ja hanketta koordinoi Pakolaisneuvonta ry. Hanke käynnistyi vuonna 2012. Pakolaisneuvonta ry liittyi PICUMin (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) jäseneksi kesällä 2016.

Paperittomat-hankkeessa työskenteli hankkeen päättyessä projektikoordinaattori ja kaksi lakimiestä.

Hankkeen esitteet löytyvät sähköisesti täältä.

Paperittomat-hankkeen aikaiset sosiaalisen median kanavat löytyvät edelleen                      Twitteristä:www.twitter.com/paperittomat
ja Facebookista: www.facebook.com/paperittomat