Palvelut

Palvelut Helsinki

Asuminen

Hermannin diakoniatalon tilapäinen hätämajoitus

Hämeentie 73 (Hermanni)
00550 Helsinki
Avoinna joka yö:  klo 21.00-7.00
puh. 044-2406455 yöaikana
majoitus.vivo(at)gmail.com

Hätämajoituspaikkojen tiedustelut ja ennakkovaraukset puhelimitse ma-pe klo 9-12.00 p.09-2340 2533. Varatut paikat tulee lunastaa saapumalla majoitukseen klo 21.00 mennessä ja kertomalla varauskoodi.  Loput vapaat paikat jaetaan ovella klo 21.15 alkaen.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jouni Widell p.044-2976124
jouni.vivo(at)gmail.com
Vivo ry

Johtava diakoniatyöntekijä Marita Nummelin p.09-2340 2576
marita.nummelin@evl.fi
Helsingin seurakuntayhtymä

Kalkkersin yökeskus

Vailla vakinaista asuntoa ry ylläpitää yökeskus Kalkkersia, joka  tarjoaa lämpimän yöpaikan asunnottomille oleskelulupaan katsomatta, talvikaudella loka-marraskuusta huhtikuulle. Kalkers on avoinna klo 22-06.

Yhteystiedot: puh. +358 50 443 1068, Vaasankatu 5, Helsinki.

Koulu

Jokaisella oppivelvollisuusikäisellä lapsella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Kouluun päästäkseen ei tarvitse odottaa Suomeen rekisteröitymistä tai oleskelulupa-asian ratkeamista. Kouluun haetaan ilmoittautumalla opetukseen oman kunnan opetustoimeen tai lähikouluun. Jos lapsi ei osaa suomea, hän aloittaa usein koulunkäynnin valmistavassa opetuksessa, jossa keskitytään ensimmäisen vuoden ajan suomen kielen opiskeluun.

Suomessa monet palveut ovat osa maksutonta perusopetusta. Koulun oppilaat kuuluvat esimerkiksi oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon piiriin. Jokainen oppilas saa päivän aikana myös ilmaisen aterian. Koulun henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Lisätietoa peruskoulusta 12 eri kielellä Infopankista.

Neuvonta ja keskusteluapu

Rikosuhripäivystys eli RIKU antaa neuvontaa ja tukea rikoksen uhreille. RIKU:sta on mahdollista saada henkilökohtainen tukihenkilö jo ennen rikosilmoituksen jättämistä. RIKUlla on myös Auttava puhelin, Juristin puhelinneuvonta sekä verkkopalvelut kuten RIKUchat ja RIKUnet.

Seurakuntien diakoniatyöntekijältä saa ohjausta, neuvontaa ja sielunhoitoa. Eritysdiakonia, Hermannin diakoniatalo.

Suomen Caritas ry antaa neuvontaa.

Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskus antaa keskusteluapua.

Yhteystiedot: puh. +358 9 41350501.

Tukikeskus Hilma antaa ohjausta ja neuvontaa vammaisille ja pitkäaikaissairaille maahanmuuttajille.

Yhteystiedot: puh. 044 7577 099, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki.

Väestöliiton monikulttuurinen osaamiskeskus tarjoaa neuvontaa, ohjausta ja keskusteluapua kaikille maahanmuuttajille statuksesta riippumatta.

Yhteystiedot: puh. (+358) 9 228050, Kalevankatu 16 B 3 krs, Helsinki.

Oleskelulupaa ja oikeuksia koskeva neuvonta

Paperittomat-hankkeen lakimies neuvoo oleskelulupaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.  Soittoaika ma klo 15-16, mutta soittaa voi myös muulloin. Päivystys myös Global Clinic:illä.

Yhteystiedot: Kaisaniemenkatu 4 A, Helsinki, puh.+358 45-2377104, sp: paperittomat@pakolaisneuvonta.fi.

Vapaa liikkuvuus –verkoston vapaaehtoiset antavat neuvontaa ulkomaalaisille joka keskiviikko klo 17–19. Voit joko tulla suoraan paikalle tai olla etukäteen yhteydessä puhelimitse. Soittoaika ma–pe klo 10–12.

Yhteystiedot: Kaarlenkatu 15, Kallio, Helsinki, puh. +358 40 2410 662, sp: vapaaliikkuvuus@gmail.com

Ruoka-apu

Erityisdiakonian palvelut on tarkoitettu asunnottomille/ ei omaa osoitetta. Ruokaa pienellä rahalla (0, 50-1 euro).

Yhteystiedot: Hämeentie 73, Helsinki.

Vailla vakinaista asuntoa ry:n Vepa eli vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskuksesta saa ruokaa ja vettä.

Yhteystiedot: Vaasankatu 5, Helsinki.

Terveys

Jokaisella on Suomessa oikeus kiireelliseen hoitoon omalla kustannuksella. Terveydenhuoltohenkilökunnan salassapitovelvollisuus on hyvin laaja. Lääkärillä ei ole oikeutta ilmoittaa viranomaiselle laittomasta maassa oleskelusta.

Global Clinic

Global Clinic on vapaaehtoisten lääkärien ylläpitämä terveyspiste, jossa tarjotaan ilmaista terveydenhuoltoa. Global Clinic on avoin kaikille, kansalaisuuteen ja maassaolostatukseen katsomatta. Apua saa veloituksetta, anonyymisti ja luottamuksella. Henkilökunta on sitoutunut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen.

Global Clinic löytyy  Helsingistä (+358) 449774547,  Turusta (+358) 466251412, Oulusta (paperittomat@odl.fi), Joensuusta (+358) 465900186 ja Tampereelta (globalclinic.tampere@gmail.com).

Terveyspalvelut Helsingissä

Helsingissä paperittomilla on oikeus kiireelliseen hoitoon kuten helsinkiläisillä. Lapsilla ja raskaana olevilla naisilla on oikeus laajoihin palveluihin. Lapset ja raskaana olevat naiset pääsevät siis esimerkiksi neuvolaan. Palvelut tarjotaan siitä toimipisteestä, johon paperiton henkilö hakeutuu tai hänet ohjataan. Lisätietoa Helsingin mallista ja paperittoman määritelmästä täältä.

Tietoa

Tietoa usealla eri kielellä elämästä ja palveluista Suomessa: www.infopankki.fi

Tietoa oleskeluluvista: www.migri.fi

Toimintaa ja ystäviä

SPR:n toiminta on avointa kaikille. Järjestöllä on esimerkiksi ystäväpalvelu.

Monika Naiset ry:n toimintaan voi osallistua anonyymisti. Monika Naiset järjestää monikulttuurista naistoimintaa ja erityispalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja -lapsille.

Vapaa Liikkuvuus –verkosto ja Helsingin sosiaalinen oikeudenmukaisuus ry.
pitävät avointa, maksutonta kahvilaa joka keskiviikko kello 18:00-20:00. Kahvila on tarkoitettu kaikille, jotka rakastavat vapautta ja vihaavat rajoja.

Yhteistiedot: Kaarlenkatu 15, Helsinki.

Vaatteet

VVA ry:n Vepa eli vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskuksesta saa vaatteita.

Yhteystiedot: Vaasankatu 5, Helsinki.

Emmaus Helsinki ry jakaa järjestöjen kautta ostoskortteja kirpputoreilleen. Esimerkiksi Paperittomat-hankkeen tai Vapaa liikkuvuus -verkoston kautta paperittomat voivat saada ostoskortin.

Yhteystiedot: Mäkelänkatu 54 ja Gyldénintie 2 , Helsinki.

Seurakunnat: Erityisnuorisotyössä voi pestä pyykkiä ja käydä suihkussa.  Seurakuntien diakonian erisyisnuorisotyön

Yhteystiedot: Toinen linja 8. Helsinki.

Erityisdiakonia: Päivätupa-aikoina Hermannin diakoniatalon ensimmäisessä kerroksessa on myös mahdollista peseytyä, pestä vaatteensa sekä käyttää kuntosalia. Helsingin muiden seurakuntien yhteystiedot löytyy täältä.